İşitmemek,  hissetmemeye engel değil

Hedefimiz ve Çalışma İlkelerimiz

 

Etik değerlerden ödün vermeden vaka haklarını gözeten, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, bilimsel bilgi temelinde hizmet vermeyi hedeflemiştir.

Verilen hizmetin geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları sürekli kılmayı amaçlar.

Uygulamalarda ve eğitimlerde birey, ebeveyn ve uzman işbirliği esas alınmaktadır.

Odyolog, işitme kaybı ve denge sorunu yaşayan hastaların tespit edilmesi, ilgili bölüme yönlendirilmesi ve tedavisinden sorumlu kişidir. Odyoloji bilimi ise işitme ve denge sorunlarını tespit ve tedavi eden bilim dalıdır. Odyoloji mezunları hastalara işitme kaybı veya denge bozukluğu ile ilgili testler uygulayıp tanı koyabilir, kulak burun boğaz doktoru ile beraber hastalığın tedavisi için hastaya rehberlik yapar.

Odyologların, anatomi ve insan psikolojisi konusunda bilgili ve tecrübeli olmaları tercih edilir çünkü duyma ve denge kaybı rahatsızlığı olan bir kişinin psikolojik açıdan da doğru şekilde yaklaşıma ihtiyacı vardır.

 

 

A- GÖREVLER

– İşitme ve denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesi ile tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar.

– İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

– Dil ve Konuşma bozukluklarını tarar ve değerlendirir.

– İşitme tarama programlarında görev alır ve bu programlardaki testleri yapar.

– Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunur.

– Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar

– Kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar.

– İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabilitasyonu yapar.

– İşitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Odyometre cihazı,

– Timpanometre,

– Tarama(ABR),

– Klinik(ABR),

– Klinik OAE

– ENG

– ASSR

– Echog

– Latans testleri

– Postürografi

– VNG(denge cihazı),

– Otoakustik emisyon cihazı,

– REM cihazı,

– Koklear İmplant(Biyonik kulak),

– İmmitansmetre.

– HI-prolnoahlink testbox/Hit insertion Gain ccihazları

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Odyolog olmak isteyenlerin;

– Görsel ve işitsel algısı yüksek,

– Ayrıntıyı algılama ve yoğun dikkat yeteneği olan,

– Göz-kulak-el-ayak eşgüdümle kullanabilen,

– Yönerge izleme yeteneği olan,

– Olaylar karşısında sakin ve tedbirli olan,

– Sosyal yardım ilgisi olan,

– Sabırlı, anlayışlı ve yardımsever,

– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,

– Sorumluluk duygusu olan,

– Planlama ve araştırma becerileri olan, kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Odyolog hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde ,özel muayenehanelerde, KBB Merkezlerinde, üniversitelerde, işitme cihazı satış merkezlerinde, sivil toplum örgütlerinde, meslek odalarında ve diğer sağlık kurumlarında çalışabilirler. Çalışma ortamı güvenli, çalışma saatleri düzenlidir. Çalışma ortamında bulunan kişilerle iletişim halindedirler. Kurum yöneticileri, diğer sağlık personelleri, hastalar, öğrenciler, akademisyenler ve işitme cihazı üreten teknisyenler ile iletişim halindedirler.

İŞİTSEL EĞİTİM

İşitsel algı, işitmeye dayalı uyaranların algılanması, yorumlanması ve bu bilgilerin beynin belli bölgelerine gönderilip uygun cevabın oluşturulması için entegrasyonun / bütünleştirilmenin gerçekleştirilmesi olayıdır. Dolayısıyla bu sadece işitme ile sınırlı kalmayıp, bizim dış dünyamızı algılamamızda yardımcı olan tat, koku, görme, dokunma, işitme, denge ve derin duyu merkezlerinin bir bütün olarak kendi aralarında bağ kurmasıdır. Uyaranın sadece işitme yolu ile değil, diğer kanallardan da alındığında yine aynı merkezler arasındaki sinir ağının aktif olmasıdır.

“Elma” sözcüğünü duydunuz diyelim. Zihninizde neler canlandırdı? Bir düşünün. Kokusu, şekli, rengi, pürüzsüzlüğü, ısırık sesi, tadı, yazım şekli vb. bunlara ancak yukarıda belirttiğim merkezler sayesinde önceden edindiğimiz deneyimlerin bir araya getirilmesiyle ulaşabiliriz.

Amaç ve hedeflerim

İşitme ve konuşma  sağlığı ile ilgili tüm güncel bilgilere ulaşabilmek,  uygulamaları takip edebilmek, özel eğitim alanında gerek, alıcı dil gelişimi gerek ifade edici dil gelişimi, işitme ve konuşma bozukluklarına destek ,işitsel algı gelişimi, kişisel ve toplumsal becerilere destek ,bilişsel gelişime destek, ince motor gelişime destek ,sesin kaynağını bulabilme ,sesleri ayırt edebilme, görsel işitsel algıyı geliştirici çalışmalar, dil-dudak-çene  esnekliğini geliştirici çalışmalar, nefes egzersizleri, konuşma seslerini doğru çıkartma çalışmaları, fonolojik farkındalığı arttırma, dinleme ve izleme becerilerini geliştirme, el göz koordinasyonuna destek ,dikkat dağınıklığını toparlama, iletişim becerilerini geliştirebilme, taklit beceri modülüne destek, eşleme modülü, yönerge takip modülü, görsel işitsel destek kullanım modülü, okuma yazma modül kullanımını geliştirmek amacında bulunmaktayız.

Özellikle:

iletişim becerilerinde desteklenmesi gereken iletişim becerileri:

1.İki eylem bildiren komutları anlama ve yerine getirebilme

2.Resimdeki olayları anlatabilme

3.Resimli öyküleri anlatabilme

4.Olay örgüsü sıralayabilme

5.Kendi bedenine ait özellikleri söyleyebilme

6.Bir gününü bait ifadelerle anlatabilme

7.Birbirini takip eden en az üç resmi öyküleyici şekilde anlatabilme

8.Basit bir olayın sonucunu tahmin edebilme

9.Kendisiyle konuşan kişiyi dinleyebilme

10.Bir konu üzerine 3-5 dk karşılıklı konuşabilme

11.Zamirleri yerinde kulanabilme

12.Özne-yüklem ilişkisi

13.Cümle tamamlama

14.Akademik beceriler(zıt kavramlar,hızlı okuma çalışmaları vb.)

yukarıda belirtilen aşamaları kişinin edinmesi ve sosyal hayatında kazanmış olmasını amaçlamaktayız.

Bu sistemdeki amaçlarımızın başında bir odyolog olarak (işitme ve konuşma bozuklukları) eğitmeni olarak öğrencilerimize doğru teşhis ve tedavi ile hayatlarını kolaylaştırmak , onların sosyal hayatlarında sağlıklı ve doğru iletişim kurmalarını sağlamak, işitme cihazı veya implant kullanan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak,iletişimlerini sağlamlaştırabilmek,cihazdan fayda görmelerini sağlamak ve ayrıca konuşma bozukluğu olan bireylerimizde gerekli egzersizler eşliğinde gerekli yönlendirme ve tekniklerle yaşamlarını daha kaliteli hale getirmeyi amaçlamaktayız.

Ayrıca sistemin en önemli sebeplerinden biride rehabilitasyon merkezlerindeöğrencilere uygulanan eğitimleri ailelerde buradan izleyerek çocuklarımıza doğru eğitimleri uygulanması gerektiğini görmekte ve öğrenmektedir.Çıktığımız bu yolda yapılan rehabilite uygulamalarının yeterli kalmayacak olup ailelerinde bilinçlenip çocukları ile bilinçli eğitimler uygulayarak özel eğitime destek vermek gerekmektedir.Çıkılan bu yolda uzman –aile iş birliği müthiş derecede önem sağlamaktadır.Ancak bu iş birliği içerisinde olup iyileşme sürecini bu şekilde hızlandırarak ,farkındalığı arttırmayı amaçlamaktayız.